Palvelut: verkkosivut

Oletko rakentamassa kokonaan uusia nettisivuja?

Esiselvitykset

Mitä hyvää, mitä olisi muutettava?

Nettisivujen (julkisten nettisivujen, extranetin ja intranetin) uudistaminen vaatii monesti esityötä. Tiedätkö, miten sivujasi käytetään? Miten kävijä sivuillasi liikkuvat? Onko umpikujia, joista on vaikea päästä eteenpäin? Vastaavatko nykyiset sivusi kävijöiden tarpeita?

Konseptointi

Kenelle ja miten?

Verkkosivuston suunnittelun ensimmäinen vaihe on konseptointi. Konseptoinnissa määritetään,

 • kenelle sivusto on tarkoitettu.
 • mitä sivustolla halutaan saavuttaa.
 • mitä ovat verkkosivuston tärkeimmät sisällöt.

Kun tiedetään, mitä halutaan, pohditaan toiminnat ja alustava rakenne.
Jos kyseessä on olemassa olevan palvelun uudistaminen, konseptointiin kannattaa monesti liittää kävijäselvitys. Siinä selvitetään sivuston nykyisten käyttäjien tarpeita ja kokemuksia sivustosta

Rakenteen suunnittelu

Miten sisältö järjestetään?

Rakenne määrittää,

 • miten helppoa nettisivuja on käyttää ja
 • miten kävijä ohjataan mahdollisimman tehokkaasti haluttuun paikkaan.

Kyse on siitä, miten sivujen tietosisältö esitetään ja järjestetään niin, että sivut toimivat kävijän näkökulmasta mahdollisimman hyvin.

Sisältöstrategia, sisällön suunnittelu ja sisällöntuotanto

Sisällön suunnittelu ja sisällöntuotanto ovat verkkosivuston uudistusprosessin ydin ja myös aikaa vievin osa. On ajateltava, mitä kävijä sivuilta tarvitsee ja haluaa. On ratkaistava, missä kävijän ja sivuston omistajan tarpeet kohtaavat. 

 • Millaiset sisällöt hyödyttävät kävijää? Kun kävijä hyötyy, myös sivuston omistaja hyötyy.  
 • Mitä asiakkaan tuottamia tai olemassa olevia aineistoja voidaan käyttää? 
 • Mitä on tehtävä tai ajateltava toisin?
 • Miten tuotanto organisoidaan ja toteutetaan? Miten ylläpito? 

Haluatko parantaa nykyisiä nettisivujasi?

Käytettävyyden arviointi ja testaus

Mitä pitäisi muuttaa ja miten?

Käytettävyys on verkkopalvelun tärkein ominaisuus. Käytettävyys on sitä, että

 • asiat löytyvät
 • kävijä tietää, missä hän kulloinkin on
 • hänelle kerrotaan, mitä on tapahtumassa
 • tietoja ei tarvitse syöttää moneen kertaan.

Käytettävyyttä voidaan arvioida joko asiantuntija-arviona tai tarkkailemalla kävijöiden toimintaa, kun he tekevät annettuja tehtäviä. Arvioinnin ja testauksen avulla selvitetään, mitä sivuilla kannattaisi korjata ja missä järjestyksessä. Korjaussuositukset sisältyvät aina arviointiin.

Verkkosivujen huolto

Miten sivut vielä paremmaksi?

Verkkosivujen nykytilan arviointi ja suosituksia niiden uudistamiseksi. Verkkosivujen huolto on paikallaan silloin, kun raskaaseen uudistustyöhön ei vielä haluta ryhtyä, mutta halutaan kuitenkin muokata sisältöä ja esitystapaa ajanmukaisemmiksi. 

Verkkosivujen tekstit

Silmäiltäviä, näkyviä hakukoneille

Verkko asettaa tekstille omat, printistä poikkeavat vaatimuksensa. Esite- tai lehtiteksti toimii kovin harvoin sellaisenaan verkossa, muistion tekstistä puhumattakaan.

Verkossa luettavaksi tarkoitettu teksti on muokattava

 • selkeäksi, 
 • lyhyeksi. 
 • helposti silmäiltäväksi. 

Lisäksi verkkotekstit on kirjoitettava niin, että ne toimivat tehokkaasti hakukoneiden kannalta.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!